Közérdekű adatok

Az oldal feltöltés alatt áll!

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Társaság alapadatai:

A Társaság cégneve: KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: KASZÓ Zrt.
A Társaság székhelye: 7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.
A Társaság fióktelepe: Fűrészüzem II. 8849 Szenta, hrsz 0123/1
A Társaság telefonszáma: +36-82/445-818, +36-82/352-065
A Társaság telefaxszáma: +36-82/352-314
A Társaság e-mail címe: info[at]kaszort[dot]hu
A Társaság honlapja: http://www.kaszort.hu
A Társaság adószáma: 10825244-2-14
A Társaság cégjegyzék száma: 14-10-300033
A Társaság tevékenysége: főtevékenység 0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Szervezeti felépítés

A Társaság alapszabálya letölthető a linkre kattintva.

A Társaság szervezeti felépítése letölthető a linkre kattintva.

A Társasági elérhetőségek megnyitása.

Panaszkezelés és visszaélés bejelentése:

A Társaság Panaszkezelési szabályzata letölthető a linkre kattintva.

A Társaság Visszaélési-bejelentés szabályzata letölthető a linkre kattintva.

A Társaság Szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályzata letölthető a linkre kattintva.

A Társaság által alapított alapítvány:

Az alapítvány neve: ,,Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért" Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.
Az alapítvány telefonszáma: +36-82/352-065
Az alapítvány e-mail címe: erdoert.alapitvany[at]kaszort[dot]hu
Az alapítvány nyilvántartási száma: 14-01-0000211
Az alapítvány adószáma: 19195489-1-14

Az alapítvány alapító okirata letölthető a linkre kattintva.

A Társaság befolyásával működő gazdasági társaságok

Erdőtrans Kft.

A Társaság cégneve: Erdőtrans Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Erdőtrans Kft.
A Társaság székhelye: 7564 Kaszó, 26/1
A Társaság e-mail címe: drludaslaszlo[at]gmail[dot]com
A Társaság elektronikus elérhetősége: 11220020#cegkapu
A Társaság adószáma: 11220020-2-14
A Társaság cégjegyzék száma: 14-09-300115
A Társaság tevékenységi köre: főtevékenység 4941 '08 Közúti áruszállítás
A Társaság képviselőjének neve: Magyar József
A KASZÓ Zrt részesedésének mértéke: 1,83%

Vadászati-Gép Erdő- és Földművelő Kft.

A Társaság cégneve: Vadászati-Gép Erdő- és Földművelő Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Vadászati-Gép Erdő- és Földművelő Kft.
A Társaság székhelye: 7564 Kaszó, Kanizsaberek puszta
A Társaság e-mail címe: drludaslaszlo[at]gmail[dot]com
A Társaság elektronikus elérhetősége: 11220374#cegkapu
A Társaság adószáma: 11220374-2-14
A Társaság cégjegyzék száma: 14-09-300154
A Társaság tevékenységi köre: főtevékenység 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
A Társaság képviselőjének neve: Szmolenszky Richárd
A KASZÓ Zrt részesedésének mértéke: 3,33%

Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.

A Társaság cégneve: Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.
A Társaság székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
A Társaság e-mail címe: tudaskozpont[at]uni-sopron[dot]hu
A Társaság elektronikus elérhetősége: 27714476#cegkapu
A Társaság adószáma: 27714476-2-08
A Társaság cégjegyzék száma: 08-09-034034
A Társaság tevékenységi köre: főtevékenység 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
A Társaság képviselőjének neve: Dr. László Richárd
A KASZÓ Zrt részesedésének mértéke: 1%

A Társaság által alapított lap

,,a mi erdőnk" társalapítója, 1/22 részben

A kiadvány célja az állami erdőket kezelő erdészeti részvénytársaságok tevékenységének ismertetése, a természetvédelem és közjóléti értékek népszerűsítése.

Főszerkesztő: Sári Enikő
Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft.
Kiadó címe: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2.
Kiadó telefonszáma: 470-0411
Előfizethető a Magyar Mezőgazdaság Kft.-nél, megjelenik kéthavonta.
Előfizetői ár: 590 Ft/ megjelenés, egész éves előfizetés 3540 Ft. Ingyenesen elérhető az állami erdőket kezelő erdészeti részvénytársaságok terjesztésében.

A Társaság felettes felügyeleti szerve

A Magyar Állam nevében az alapítói jogok gyakorlója az agrárminiszter

Agrárminisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: Budapest 1860 Postafiók 1.
Telefonszám: +36-1-795-200
Fax szám: +36-1-795-0200
E-mail cím: info[at]am.gov[dot]hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Társaság alapvető működését és feladatát meghatározó jogszabályok

  • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
  • 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról
  • 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
  • 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről
  • 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető a linkre kattintva.
A Társaság Informatikai Biztonsági és Fejlesztési szabályzata letölthető a linkre kattintva.
A Társaság a Közérdekű adatok megismerésének és igénylésének Szabályzata letölthető a linkre kattintva.
A Közérdekű adatok megismerésének adatbejelentője és nyilatkozata letölthető a linkre kattintva.
A Társaság Adatkezelői Szabályzata letölthető a linkre kattintva.
   Az  adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 1. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezeléséhez 2. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Munkaügyi személyzeti bérszámfejtéssel és juttatásokkal kapcsolatos adatkezelés 3. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Adatkezelési tájékoztató az adatkezelőre vonatkozó jogszabály által előírt bevallási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb munkáltatói kötelezettségek teljesítése adatkezeléshez 4. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Alkalmassági vizsgálatokkal foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos adatkezeléshez 5. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Munkáltatói ellenőrzésekkel kapcsolatos adatkezeléshez 6. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató természetes személlyel kötött szerződéshez 7. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak adatkezeléséhez 8. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 9. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 10. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató a társaság cégnyilvántartással érintett tisztségviselőinek adatkezeléséhez 11. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából megvalósuló adatkezelésekhez 12. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   A tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer működtetésével kapcsolatos adatkezeléshez 13. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.
   Az Adatkezelési tájékoztató szálláshely szolgáltatáshoz 22. számú melléklet letölthető a linkre kattintva.

Hirdetmények és pályázatok

Alaptevékenységre vonatkozó ellenőrzések, vizsgálatok

A Társaság a jogszabályi kötelezettségen alapuló éves könyvvizsgálaton kívül nem rendelkezik más külső, illetve minőségi audittal.

ÁSZ 2015. Az állami tulajdonban álló erdőgazdaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
 A jelentés letölthető a linkre kattintva.

ÁSZ 2021. A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése - 148 gazdasági társaságnál
  A jelentés letölthető a linkre kattintva.

 

III. Gazdálkodási adatok

Számviteli törvény szerinti beszámoló

A Társaság 2021. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2020. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2019. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2018. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2017. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2016. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2015. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2014. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2013. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2012. évi beszámolója letölthető a linkre kattintva.

Foglalkoztatottak és vezetők

Közzététel a 2009. évi CXXII. tv 2. § (1)-(2) szerint
A foglalkoztatottak és vezetők 2022. 1. negyedévi adatai a linkre kattintva letölthetőek.
A foglalkoztatottak és vezetők 2022. 2. negyedévi adatai a linkre kattintva letölthetőek.
A foglalkoztatottak és vezetők 2022. 3. negyedévi adatai a linkre kattintva letölthetőek.
A foglalkoztatottak és vezetők 2022. 4. negyedévi adatai a linkre kattintva letölthetőek.

Szerződések

A szerződések listája letölthető a linkre kattintva.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

http://www.kaszort.hu/palyazat/keop-palyazat
http://www.kaszort.hu/palyazat/life-palyazat

Közbeszerzés

A Társaság 2022. évi közbeszerzési terve letölthető a linkre kattintva.
A Társaság 2022. évi közbeszerzési tevékenységének leírása letölthető a linkre kattintva.

 

Archívum

Megnevezés Törlés/Változás dátuma Archívumban tartás ideje
TISZTA ÁRAM-K-SOLLAR Kft. 2022.10.15. 2023.10.15.
Közbeszerzési terv 2021. 2022.05.23. 2023.03.31.
2021. évi közbeszerzési tevékenység leírása 2022.05.23. 2023.03.31.

Pályázati felhívás

Gyakran ismételt kérdések

Van-e lehetőség helyi túravezetésre?

Igény esetén helybeli túravezető áll vendégeink rendelkezésére. Kérés esetén elérhetőségét szívesen rendelkezésre bocsátjuk.

Rólunk mondták

Fekete Jánosné Lipárt Szilvia – 5 csillag

2015. július 23.
Köszönöm ezt a néhány napot, felejthetetlen volt! És jövünk vissza! :)