KEOP pályázat

A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelyfejlesztése a KASZÓ Zrt. törzsterületéncímű KEOP pályázat bemutatása

A KASZÓ Zrt. által elnyert KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 projektazonosítójú pályázat készítette elő a 2013. május 8-án beadott KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 projektazonosítójú, megvalósításra vonatkozó pályázatot. Utóbbi támogatói döntéséről az Erdőgazdaság 2013. október 16-án kapott értesítést. A tényleges munkák a közbeszerzési eljárás lezárása után, 2014. augusztus 1-én kezdődhettek meg. A pályázat fizikai zárásásra 2015. június 15-én került sor.

-          A projekt célja (Azonosító kód: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026):

A projekt közvetlen célja, hogy a KASZÓ Zrt. területén a KEOP-7.3.1.2/09-11. „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című pályázati konstrukció keretében komplex természetvédelmi beavatkozások valósuljanak meg:

A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű különleges természeti területen (Natura 2000) tervezett élőhelyrehabilitációs beavatkozások célja egyrészt az értékes erdőtársulásokat fenyegető invazív fás szárú fafajok (bálványfa, kései meggy, akác) visszaszorítása, másrészt a nem őshonos fenyő állományok átalakítása. Az agresszíven terjedő idegenhonos fafajok veszélyzetetik a projektben szereplő területek természetes életközösségeinek ökológiai egyensúlyát. Az invazív fajok térhódítása miatt a biológiai sokféleség jelentősen csökken, amely az élőhelyek átalakulásához vezethet.

Középtávú cél az invazív fafajok teljes visszaszorítása, a projekt megvalósítási idejében – ismerve az invazív fafajok reprodukciós képességét – arányuk 3 % alá szorítása az érintett projekterületen.

További cél vadkárelhárító kerítés építése a vad kizárása érdekében, ezzel biztosítható 10,77 hektáron a fenyő állomány őshonos állománnyá való átalakítása.

-         Előzmény:

A KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 jelű pályázatot 2011.09.30-án nyújtotta be az Erdőgazdaság. Ez a pályázat a megvalósításról szóló pályázat előkészítését biztosította. A Támogatói Szerződés 2012.09.27-én lépett hatályba. Az Erdőgazdaság 8.500.000 Ft-ot nyert 85%-os intenzitással, így 7.225.000 Ft a támogatási összeg.

 

Igényelt támogatás

Ft

Teljes összeg:

8 500 000

Támogatás összege:

7 225 000

Saját forrás – önerő:

1 275 000

 

 

Az előkészítés során történt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány megírása, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése, a vadkárelhárító kerítés tervezésre, és erre, valamint a vegyszerzésre az engedély megkérése. A projektmenedzseri feladatokat a projektmenedzsment tagjai a támogatói szerződés megkötésétől folyamatosan ellátták. Az előkészítésre vonatkozó pályázat fizikai zárásának időpontja 2013.10.30.

-          Megvalósítás:

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 számú pályázat EU-s finanszírozásból valósult meg, NATURA 2000-es élőhelyek helyreállítását támogatja. A pályázat megvalósítási szakasza 100 %-os támogatási intenzitású. Az Erdőgazdaság a Honvédelmi Minisztériummal (HM) konzorciumban indult a pályázaton, ahol a HM tevékenyen nem vett részt a feladatokban. Pénzügyileg sem kötődött hozzá.

Igényelt támogatás

Ft

Teljes beruházási költség

186 175 490

Elszámolható beruházási költség

155 106 880

Európai Unió SA forrása:

155 106 880

Saját forrás – önerő:

31 068 610

 

 

A saját forrást a fakitermelésből keletkező bevétel adja, ami a támogatási összegből levonásra került. Ezt a projekt megvalósítására kellett fordítani.

-          A pályázat elemei:

1.        Invazív irtás: A munkafolyamat az egyedek mechanikus eltávolításából, és a tövek (tuskók), illetve az azokból kihajtó új sarjak cseppmentes technológiával történő vegyszeres kezeléséből ált. A vegyszeres kezelésre azért volt szükség, mert a beavatkozás hosszú távú eredményessége másként nem biztosítható.

Az invazív fafaj irtási tevékenységgel érintett terület 333,12 hektár. Viszont egy-egy tevékenységet többször kellett elvégezni egy adott erdőrészletben. Az alábbi munkaműveletek kerülnek végrehajtásra:

-    Egy alkalommal elvégzett tevékenységek:

 • Injektálás
 • Fakitermelés
 • Vegyszeres tuskókenés
 • Vegyszeres kenés
 • Pótlás nagyméretű csemete ültetéssével
 • Kapálás

-     Az alábbi irtási munkák egy adott erdőrészletben többször kerültek elvégzésre:

 • Vegyszeres permezetés
 • Mechanikai irtás (sarjlevágás)

2.        Erdőszerkezet átalakítás10,77 ha-os területet érintett. Erdeifenyő állomány helyére cseres   állomány létrehozása történt meg.

Az alábbi munkaműveletek kerültek végrehajtásra:

 • Bozótirtás
 • Közelítőnyom kialakítás
 • Kíméletes fakitermelés (irányított döntés az meglévő újulat védelme érdekében)
 • Fakitermelés
 • Vágástakarítás
 • Tuskózás - mélyforgatás-talajfertőtlenítés
 • Erdősítés csemetével (I.kivitel)
 • Pótlás nagyméretű csemete ültetésével

A tervezett munkák végrehajtása után várhatóan javul a régió természeti területeinek állapota, növekszik a közösségi jelentőségű élőhelyek területaránya, és lehetőség nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszútávú fenntartására. A projekt célja eleget tenni az Élőhelyvédelmi Irányelvben foglaltaknak, melynek hatására javul az érintett térségekben a védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű fajok fennmaradási esélye. A beavatkozások megvalósítása lehetővé teszi az őshonos vegetáció és az erdei életközösségek, valamint a táj eredeti képének megőrzését. A bálványfa, akác, kései meggy visszaszorításával biztosítható az erdők jó állapotban tartása, az eredeti élőhelyek és életközösségek megóvása. A vegyszeres beavatkozástól jó eredmény született, törekedtünk arra, hogy a kezelés során a környező növényzet és a talaj szennyezése minimális legyen, ezzel biztosítva az élőhely zavartalanságát. A telepítetett fenyvesek átalakítása megteremti az egybefüggő erdőborítottságot, amely egyrészt további kiemelkedő élőhelyeket biztosít, másrészt a táj fragmentációjának csökkenésével ellenállóbbá válik az invazív fajok fertőzésével szemben.

-         Jelen, jövő

A projekt fizikai zárása 2015. június 15-én történt meg.

A fenntartási időszak 5 év. Ezalatt az Erdőgazdaság a saját költségén végzi a szükséges munkákat.

 

Mechanikai irtás, tuskókenés

Vegyszeres permetezés

Kéregkenése

Kezelés hazására elszáradt kései meggy

 

Előtte

Utána

 

Támogatási szerződés (.pdf)

 

A projektterület átnézeti képe:

 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen messze van az étterem az erdei lakoktól?

Az üdülőben valamennyi épület egymástól kb. 50 méter távolságra helyezkedik el, így egy könnyű sétával megközelíthető az étterem az erdei lakoktól is.

Rólunk mondták

Tanács István – 5 csillag

2017. május 15.
Még nem voltam itt, de feltétlen elmegyünk a családdal !!