KEOP pályázat

A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelyfejlesztése a KASZÓ Zrt. törzsterületéncímű KEOP pályázat bemutatása

A KASZÓ Zrt. által elnyert KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 projektazonosítójú pályázat készítette elő a 2013. május 8-án beadott KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 projektazonosítójú, megvalósításra vonatkozó pályázatot. Utóbbi támogatói döntéséről az Erdőgazdaság 2013. október 16-án kapott értesítést. A tényleges munkák a közbeszerzési eljárás lezárása után, 2014. augusztus 1-én kezdődhettek meg. A pályázat fizikai zárásásra 2015. június 15-én került sor.

-          A projekt célja (Azonosító kód: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026):

A projekt közvetlen célja, hogy a KASZÓ Zrt. területén a KEOP-7.3.1.2/09-11. „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című pályázati konstrukció keretében komplex természetvédelmi beavatkozások valósuljanak meg:

A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű különleges természeti területen (Natura 2000) tervezett élőhelyrehabilitációs beavatkozások célja egyrészt az értékes erdőtársulásokat fenyegető invazív fás szárú fafajok (bálványfa, kései meggy, akác) visszaszorítása, másrészt a nem őshonos fenyő állományok átalakítása. Az agresszíven terjedő idegenhonos fafajok veszélyzetetik a projektben szereplő területek természetes életközösségeinek ökológiai egyensúlyát. Az invazív fajok térhódítása miatt a biológiai sokféleség jelentősen csökken, amely az élőhelyek átalakulásához vezethet.

Középtávú cél az invazív fafajok teljes visszaszorítása, a projekt megvalósítási idejében – ismerve az invazív fafajok reprodukciós képességét – arányuk 3 % alá szorítása az érintett projekterületen.

További cél vadkárelhárító kerítés építése a vad kizárása érdekében, ezzel biztosítható 10,77 hektáron a fenyő állomány őshonos állománnyá való átalakítása.

-         Előzmény:

A KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 jelű pályázatot 2011.09.30-án nyújtotta be az Erdőgazdaság. Ez a pályázat a megvalósításról szóló pályázat előkészítését biztosította. A Támogatói Szerződés 2012.09.27-én lépett hatályba. Az Erdőgazdaság 8.500.000 Ft-ot nyert 85%-os intenzitással, így 7.225.000 Ft a támogatási összeg.

 

Igényelt támogatás

Ft

Teljes összeg:

8 500 000

Támogatás összege:

7 225 000

Saját forrás – önerő:

1 275 000

 

 

Az előkészítés során történt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány megírása, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése, a vadkárelhárító kerítés tervezésre, és erre, valamint a vegyszerzésre az engedély megkérése. A projektmenedzseri feladatokat a projektmenedzsment tagjai a támogatói szerződés megkötésétől folyamatosan ellátták. Az előkészítésre vonatkozó pályázat fizikai zárásának időpontja 2013.10.30.

-          Megvalósítás:

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 számú pályázat EU-s finanszírozásból valósult meg, NATURA 2000-es élőhelyek helyreállítását támogatja. A pályázat megvalósítási szakasza 100 %-os támogatási intenzitású. Az Erdőgazdaság a Honvédelmi Minisztériummal (HM) konzorciumban indult a pályázaton, ahol a HM tevékenyen nem vett részt a feladatokban. Pénzügyileg sem kötődött hozzá.

Igényelt támogatás

Ft

Teljes beruházási költség

186 175 490

Elszámolható beruházási költség

155 106 880

Európai Unió SA forrása:

155 106 880

Saját forrás – önerő:

31 068 610

 

 

A saját forrást a fakitermelésből keletkező bevétel adja, ami a támogatási összegből levonásra került. Ezt a projekt megvalósítására kellett fordítani.

-          A pályázat elemei:

1.        Invazív irtás: A munkafolyamat az egyedek mechanikus eltávolításából, és a tövek (tuskók), illetve az azokból kihajtó új sarjak cseppmentes technológiával történő vegyszeres kezeléséből ált. A vegyszeres kezelésre azért volt szükség, mert a beavatkozás hosszú távú eredményessége másként nem biztosítható.

Az invazív fafaj irtási tevékenységgel érintett terület 333,12 hektár. Viszont egy-egy tevékenységet többször kellett elvégezni egy adott erdőrészletben. Az alábbi munkaműveletek kerülnek végrehajtásra:

-    Egy alkalommal elvégzett tevékenységek:

 • Injektálás
 • Fakitermelés
 • Vegyszeres tuskókenés
 • Vegyszeres kenés
 • Pótlás nagyméretű csemete ültetéssével
 • Kapálás

-     Az alábbi irtási munkák egy adott erdőrészletben többször kerültek elvégzésre:

 • Vegyszeres permezetés
 • Mechanikai irtás (sarjlevágás)

2.        Erdőszerkezet átalakítás10,77 ha-os területet érintett. Erdeifenyő állomány helyére cseres   állomány létrehozása történt meg.

Az alábbi munkaműveletek kerültek végrehajtásra:

 • Bozótirtás
 • Közelítőnyom kialakítás
 • Kíméletes fakitermelés (irányított döntés az meglévő újulat védelme érdekében)
 • Fakitermelés
 • Vágástakarítás
 • Tuskózás - mélyforgatás-talajfertőtlenítés
 • Erdősítés csemetével (I.kivitel)
 • Pótlás nagyméretű csemete ültetésével

A tervezett munkák végrehajtása után várhatóan javul a régió természeti területeinek állapota, növekszik a közösségi jelentőségű élőhelyek területaránya, és lehetőség nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszútávú fenntartására. A projekt célja eleget tenni az Élőhelyvédelmi Irányelvben foglaltaknak, melynek hatására javul az érintett térségekben a védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű fajok fennmaradási esélye. A beavatkozások megvalósítása lehetővé teszi az őshonos vegetáció és az erdei életközösségek, valamint a táj eredeti képének megőrzését. A bálványfa, akác, kései meggy visszaszorításával biztosítható az erdők jó állapotban tartása, az eredeti élőhelyek és életközösségek megóvása. A vegyszeres beavatkozástól jó eredmény született, törekedtünk arra, hogy a kezelés során a környező növényzet és a talaj szennyezése minimális legyen, ezzel biztosítva az élőhely zavartalanságát. A telepítetett fenyvesek átalakítása megteremti az egybefüggő erdőborítottságot, amely egyrészt további kiemelkedő élőhelyeket biztosít, másrészt a táj fragmentációjának csökkenésével ellenállóbbá válik az invazív fajok fertőzésével szemben.

-         Jelen, jövő

A projekt fizikai zárása 2015. június 15-én történt meg.

A fenntartási időszak 5 év. Ezalatt az Erdőgazdaság a saját költségén végzi a szükséges munkákat.

 

Mechanikai irtás, tuskókenés

Vegyszeres permetezés

Kéregkenése

Kezelés hazására elszáradt kései meggy

 

Előtte

Utána

 

Támogatási szerződés (.pdf)

 

A projektterület átnézeti képe:

 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen messze található a mozdonyszín az üdülőtől?

A mozdonyszín kb. 500 méterre található az üdülőtől (kb. 5 perc séta) a kaszói út túloldalán; a székelykaputól jobbra kell elindulni, majd a következő kereszteződésnél balra. Tábla jelzi a mozdonyszín, a játszótér, a tanösvény valamint a kaszói körpanoráma útvonalát.

Rólunk mondták

Horváth-Pentz Krisztina – 5 csillag

2017. augusztus 25.
Szuper,szuper szuper! Egy "gond" van...hogy az erdei kisvasútat nem tudtuk hazahozni kisfiam nagy szomorúságára! Csak ajánlani tudom mindenkinek, szuper hely :)