ÁSZF

(Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a lemondási feltételeket foglalás előtt átolvasni szíveskedjenek!)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szálláshely-, rendezvényhelyszín-szolgáltatás tekintetében

 

Hatályos: 2022. június 15-től
Érvényes: visszavonásig

Az ÁSZF kiterjed: egyrészről a KASZÓ Zrt.-re mint szolgáltatóra (továbbiakban Szolgáltató), másrészről a KASZÓ Zrt. üzleti célú szálláshely-, erdei iskolai, illetve rendezvényhelyszín-szolgáltatásait igénybe vevőkre (továbbiakban Vendég).
http://www.kaszort.hu/sites/default/files/viza-_info_pdf.pdf
 

1. Általános rendelkezések
1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, amely alapján a Szolgáltató általánosságban szerződést köt a Vendéggel üzleti célú szálláshely-szolgáltatás, illetve rendezvényhelyszín-szolgáltatás tekintetében.
1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek
2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen szerződő felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.1. A Vendég írásbeli (vagy szóbeli) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld e-mail formátumban. Amennyiben 72 órán belül nem érkezik megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2. A foglalást a Vendég írásos formában bármikor leadhatja, annak visszaigazolása munkanapokon reggel 7.00 óra és délután 16.00 óra között történik.
3.3. A foglalás során megjelölendő adatok a következők:
          - név
          - cím
          - születési dátum
          - elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
          - foglalás időszaka
          - érkező vendégek száma
          - gyermekkedvezmény igénybevételéhez a gyermekek száma, kora
          - egyéb kedvezmény igénybevételéhez az igénylés jogcíme.
          - a foglalt csomag megnevezése/ egyéni ajánlatra való utalás

3.4. A szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott megrendelésének a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3.5. Szóbeli megállapodás, megrendelés, kiegészítés, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
3.6. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.7. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, vagy a szolgáltatás helyszínét, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.8. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják a bejelentő lap kitöltése segítségével. A szálláshely szobáiban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A bejelentő lap a következő adatokat tartalmazza:
          
   - személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)
            - a vendég járművének rendszáma
            - érkezés és elutazás napja
             - 1 db érvényes e-mail cím
             - a foglalással létrejött anyagi felelősség
             - aláírás

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/adatkezelesi_tajekoztato_szallashely_szolgaltatashoz.pdf

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/
4.1. A Vendégnek joga van a megrendelt mennyiségű szobát a megállapodás szerinti nap 14 órától elfoglalni, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek az eltérő érkezés időpontjában.
4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a megrendelt mennyiségű szoba legkésőbb a következő nap 10 óráig lefoglalva marad.
4.4. A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10 óráig el kell hagynia, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek az eltérő távozás időpontjában.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2. Amennyiben a szálláshely kihasználtsága lehetővé teszi, a Vendégnek módja van korai érkezésre és/vagy késői távozásra.
5.3. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni.

6. Az ellátás igénybevételének módja és feltételei
6.1. A Szolgáltató az ellátást kizárólag előzetes írásbeli megrendelés esetén, az abban szereplő mennyiségben nyújt. A megrendelés leadási határideje az első étkezést megelőző 4 nap. A Szolgáltató à la carte étkezési szolgáltatást nem nyújt folyamatosan.
6.2. Ha a Vendég a korábban megrendelt és írásban visszaigazolt étkezést nem, vagy csak részben veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
6.3. A megrendelt étkezés lemondása vagy módosítása legalább 4 nappal a teljesítés tervezett időpontja előtt írásban lehetséges.

7. Háziállatok
7.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat (kutya, macska stb.) az árjegyzékben meghatározott díjtétel ellenében vihető be. Segítő kutya térítésmentesen megengedett.

8. Árak
8.1. A Szolgáltató mindenkori listaárai a KASZÓ Zrt. honlapján (www.kaszort.hu) megtalálhatóak, és a szálláshelyen kifüggesztésre kerülnek.
8.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt, és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
8.3. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott áfát, illetve feltüntetésre kerül a helyben megfizetendő idegenforgalmi adó az ajánlattételkor érvényes mértékben. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

9. Ajánlatok, akciók és kedvezmények
9.1. Az aktuális ajánlatok, akciók és kedvezmények a Szolgáltató honlapján (www.kaszort.hu) kerülnek meghirdetésre.
9.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
9.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

10. Gyermekkedvezmények
10.1. Szolgáltató gyermekek részére – a szülővel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szálláskedvezményeket biztosítja:
          - 3 éves kor alatt térítésmentes,
          - 3-12 éves korig a szálláshelyeknél megállapított gyermek ár.
10.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szolgáltató-helyeken és szobatípusokban van lehetőség.
10.3.Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. Pótágyon történő elhelyezés csak teljes árú szállás igénybevétele mellett lehetséges.

11. Fizetés módja
11.1. A szobafoglalás garantálása, a megrendelt szolgáltatások fizetése kizárólag előlegfizetéssel lehetséges, amely banki átutalással, OTP SZÉP-kártyával történő előlegfizetéssel, vagy a pénztári befizetéssel teljesíthető.A szobafoglalás garantálása, a megrendelt szolgáltatások fizetése kizárólag előlegfizetéssel lehetséges, melynek összege 30 % "foglalási előleg”, amely banki átutalással, OTP SZÉP-kártyával történő előlegfizetéssel, vagy a pénztári befizetéssel teljesíthető.
11.2. Átutalás esetén:
Előleg kérése esetén a foglalás kizárólag a kért előleg határidőig (5 nap) történő beérkezése esetén válik érvényessé! Munkatársaink a megfizetett előlegről minden esetben előlegszámlát állítanak ki!
A szállásfoglalást az előleg befizetéséről szóló igazolás beérkezésétől tudjuk garantálni. A fennmaradó rész a szállás igénybevételekor a helyszínen fizetendő. Az előleg befizetésénél utaláskor kérjük feltűntetni a Vendég nevét és a foglalás dátumát.

  • Név: KASZÓ Zrt.
  • Levelezési címünk: 7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.
  • Bankszámlaszámunk: K & H 10403909-39011677-00000000 (közlemény: név, időpont és/vagy csomag megnevezése)

11.3. OTP SZÉP-kártyával előlegfizetéssel
Az OTP SZÉP-kártya weboldalra való bejelentkezést követően, a felület Ügyintézés menüpontjában látható az Előlegfizetés menüpont. Itt be kell írni a szállás nevét, majd a választott alszámláról a megadott összeget és a kért adatokat beírva elindítani a fizetést. Amennyiben az előleg összegét a Vendég Szép Kártyával, rendezi, az utalás igazolására alkalmas bizonylatot meg kell küldenie a részünkre, ennek megtörténtéig az előleget nem áll módunkban jóváírni.

12. Lemondási feltételek
12.1. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek egyéni és csoportos (10 fő felett) a következők:
12.1.1. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 napon túli elállás esetében az előzetesen megfizetett szolgáltatási díj 100%-a visszautalásra kerül a banki átutalás költségeivel csökkentve.
12.1.2. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 14. napon és azon belüli elállás esetében az előzetesen megfizetett szolgáltatási díj 50%-át a Vendég elveszíti, azt a Szolgáltató nem téríti vissza.
12.1.3. SZÉP-kártyáról utalt előleget a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vendég SZÉP kártyájára visszautalni. A OTP által a Szolgáltató felé felszámított mindenkori jutalék mértékével csökkentett összeget utalja vissza a Szolgáltató a Vendég által megadott bankszámlára.
12.1.4. Amennyiben a vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt, vagyis a tartózkodási idő megszakításával véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
12.1.5. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.
12.2. Ha a Szerződő fél az érkezési napon nem érkezik meg (és írásos lemondás sem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett összeg teljes egészét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
12.3. Csoportos foglalás esetén a meg nem érkezett vendégek díja kifizetendő, amennyiben a csoportvezető a létszámot legkésőbb az érkezést megelőző 1 nappal nem módosítja.
12.4. Ha a Szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét fizetéssel nem biztosította, és erről nem történt írásbeli megállapodás, Szolgáltató nem köteles számára a szobákat fenntartani.

13. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
13.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
          - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
          - a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
          - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
          - a Vendég fertőző betegségben szenved;
          - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
13.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

14. Elhelyezési garancia
14.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben megrendelt szálláshely-szolgáltatást saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
14.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani és biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
14.3. Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég vagy a megbízásából eljáró Közvetítő nem élhet.

15. A Vendég jogai
15.1. A Szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez:
          - a bérelt szoba, valamint a szálláshely közös használatú tereinek és egyéb létesítményeinek szokásos használatára.
15.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

16. A Vendég kötelezettségei
16.1.  A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szálláshelyről való távozáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
16.2. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
16.3.Vendég köteles a szálláshely Házirendjét betartani.

17. A Szolgáltató jogai
17.1. Szolgáltató alkalmazottjának jogszabályi kötelezettsége kiterjed a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

18. A Szolgáltató kötelezettségei
18.1. Szolgáltató biztosítja a Vendég által megrendelt szállás és egyéb szolgáltatásokat az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint.
18.2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, valamint azokat jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
19.3. A Vendéget ért bármely kár bizonyítása a Vendéget terheli.

20. A Vendég betegsége, halála
20.1. Amennyiben a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítség hívását ajánlja fel.
20.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21. Vis major
21.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Felek nem bírnak ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22. Az adatkezelés biztonsága
22.1. A Szolgáltató tevékenysége során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
22.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy jogszabályi előírások alapján a Vendég meghatározott személyes adatainak vonatkozásában a Szolgáltatót adattovábbítási kötelezettség terheli/terhelheti a jogszabályban meghatározott szervek felé. A Szolgáltató ezen esetektől eltekintve adatkezelést kizárólag a szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében és körében végez, adattovábbítást pedig nem végez.
22.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szálláshely-szolgáltatással érintett személy(ek) Szerződésben foglalt és a teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a Szerződés teljesítése, illetve a Szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata elérhető:

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/08_kaszo_zrt_adatkezelesi_szabalyzat_2019_02_13_150dpi.pdf

23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.
23.2. Jogvita esetére a felek a Nagyatádi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta, és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Kelt: Kaszó, 2022. június 15.

 

A 14 év alatti vendégek haladékot kaptak

HALADÉKSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSVENDÉGOKMÁNY
2022-11-21

A 14 év alatti kiskorú esetén nem kell bemutatni az okmányokat a szálláshelyen

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdése értelmében a szálláshelyszolgáltatónak, a vendég bejelentkezésekor a szálláshelykezelő szoftver útján a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, valamint anyja születési családi és utónevét,
b) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét, valamint
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28. §-a szerint a szálláshely-szolgáltató a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vonatkozásában a képviselőjének nyilatkozata alapján is rögzítheti az adatokat.

2023. december 31. napjáig a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő esetében nem kell bemutatni az okmányt és az okmány azonosító adatait sem kell rögzíteni a szálláshelyeken.

FELÁRAK

Csomagmegőrzés

1000 Ft/csomag/nap A recepción csomagőrzésre van lehetőség.

Hordozható babaágy

térítésmentes Kisgyermekkel érkező vendégeink részére térítésmentesen babaágyat biztosítunk. (Babaágy maximális teherbírása 15 kg) Amennyiben hibásan, vagy nem kerül leadásra kártérítési összeget (20.000 Ft) számolunk fel.

Ágyneműcsere kérésre

2500 Ft/garnitúra

Soron kívüli ágyneműcsere díja.

Fürdőköntös

térítésmentes

 

Hajszárító

térítésmentes

A kiegészítőket a recepción térítésmentesen lehet igényelni. Amennyiben hibásan, vagy nem kerül leadásra kártérítési összeget (3500 Ft) számolunk fel.

Varrókészlet

térítésmentes

Cipőápolószer

térítésmentes

Esernyő

térítésmentes

Telefontöltő, töltőállomás

térítésmentes

Gyakran ismételt kérdések

Mivel közelíthető meg az üdülő?

Üdülőnk – erdő lévén - csak gépkocsival közelíthető meg, tömegközlekedés nincs. Kérés esetén tudunk transzfert biztosítani Nagykanizsáról (vasút vagy busz; kb. 28 km) vagy a somogyszobi vasútállomásról (kb. 8 km).

Rólunk mondták

Székelyi Hajnalka – 5 csillag

2017. augusztus 26. 
Nagyon jól éreztük magunkat. A játszótér fantasztikus, a kisvasút útja, és a lápvidék gyönyörű, a vezetőnk nagyon kedves volt, annak ellenére, hogy a sok kisgyerek végig hangoskodta a sétát. :) A lombkorona sétány sajnos kimaradt nekünk, mert előtte ebédelni szerettünk volna. De egy 15-20 fős csoport miatt minden további vendéget elutasítottak a fogadóban. :/ Ez elég gáz szerintem. 
Ettől függetlenül, szuper volt.