ÁSZF

(Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a lemondási feltételeket foglalás előtt átolvasni szíveskedjenek!)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szálláshely-, rendezvényhelyszín-szolgáltatás tekintetében

 

Hatályos: 2022. június 15-től
Érvényes: visszavonásig

Az ÁSZF kiterjed: egyrészről a KASZÓ Zrt.-re mint szolgáltatóra (továbbiakban Szolgáltató), másrészről a KASZÓ Zrt. üzleti célú szálláshely-, erdei iskolai, illetve rendezvényhelyszín-szolgáltatásait igénybe vevőkre (továbbiakban Vendég).
http://www.kaszort.hu/sites/default/files/viza-_info_pdf.pdf
 

1. Általános rendelkezések
1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, amely alapján a Szolgáltató általánosságban szerződést köt a Vendéggel üzleti célú szálláshely-szolgáltatás, illetve rendezvényhelyszín-szolgáltatás tekintetében.
1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek
2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen szerződő felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.1. A Vendég írásbeli (vagy szóbeli) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld e-mail formátumban. Amennyiben 72 órán belül nem érkezik megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2. A foglalást a Vendég írásos formában bármikor leadhatja, annak visszaigazolása munkanapokon reggel 7.00 óra és délután 16.00 óra között történik.
3.3. A foglalás során megjelölendő adatok a következők:
          - név
          - cím
          - születési dátum
          - elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
          - foglalás időszaka
          - érkező vendégek száma
          - gyermekkedvezmény igénybevételéhez a gyermekek száma, kora
          - egyéb kedvezmény igénybevételéhez az igénylés jogcíme.
          - a foglalt csomag megnevezése/ egyéni ajánlatra való utalás

3.4. A szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott megrendelésének a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
3.5. Szóbeli megállapodás, megrendelés, kiegészítés, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
3.6. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.7. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, vagy a szolgáltatás helyszínét, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
3.8. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják a bejelentő lap kitöltése segítségével. A szálláshely szobáiban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A bejelentő lap a következő adatokat tartalmazza:
          
   - személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)
            - a vendég járművének rendszáma
            - érkezés és elutazás napja
             - 1 db érvényes e-mail cím
             - a foglalással létrejött anyagi felelősség
             - aláírás

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/adatkezelesi_tajekoztato_szallashely_szolgaltatashoz.pdf

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/
4.1. A Vendégnek joga van a megrendelt mennyiségű szobát a megállapodás szerinti nap 14 órától elfoglalni, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek az eltérő érkezés időpontjában.
4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a megrendelt mennyiségű szoba legkésőbb a következő nap 10 óráig lefoglalva marad.
4.4. A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10 óráig el kell hagynia, kivéve, ha a Felek előzőleg megegyeztek az eltérő távozás időpontjában.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2. Amennyiben a szálláshely kihasználtsága lehetővé teszi, a Vendégnek módja van korai érkezésre és/vagy késői távozásra.
5.3. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni.

6. Az ellátás igénybevételének módja és feltételei
6.1. A Szolgáltató az ellátást kizárólag előzetes írásbeli megrendelés esetén, az abban szereplő mennyiségben nyújt. A megrendelés leadási határideje az első étkezést megelőző 4 nap. A Szolgáltató à la carte étkezési szolgáltatást nem nyújt folyamatosan.
6.2. Ha a Vendég a korábban megrendelt és írásban visszaigazolt étkezést nem, vagy csak részben veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
6.3. A megrendelt étkezés lemondása vagy módosítása legalább 4 nappal a teljesítés tervezett időpontja előtt írásban lehetséges.

7. Háziállatok
7.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat (kutya, macska stb.) az árjegyzékben meghatározott díjtétel ellenében vihető be. Segítő kutya térítésmentesen megengedett.

8. Árak
8.1. A Szolgáltató mindenkori listaárai a KASZÓ Zrt. honlapján (www.kaszort.hu) megtalálhatóak, és a szálláshelyen kifüggesztésre kerülnek.
8.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt, és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
8.3. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott áfát, illetve feltüntetésre kerül a helyben megfizetendő idegenforgalmi adó az ajánlattételkor érvényes mértékben. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

9. Ajánlatok, akciók és kedvezmények
9.1. Az aktuális ajánlatok, akciók és kedvezmények a Szolgáltató honlapján (www.kaszort.hu) kerülnek meghirdetésre.
9.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
9.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

10. Gyermekkedvezmények
10.1. Szolgáltató gyermekek részére – a szülővel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szálláskedvezményeket biztosítja:
          - 3 éves kor alatt térítésmentes,
          - 3-12 éves korig a szálláshelyeknél megállapított gyermek ár.
10.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szolgáltató-helyeken és szobatípusokban van lehetőség.
10.3.Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges. Pótágyon történő elhelyezés csak teljes árú szállás igénybevétele mellett lehetséges.

11. Fizetés módja
11.1. A szobafoglalás garantálása, a megrendelt szolgáltatások fizetése kizárólag előlegfizetéssel lehetséges, amely banki átutalással, OTP SZÉP-kártyával történő előlegfizetéssel, vagy a pénztári befizetéssel teljesíthető.A szobafoglalás garantálása, a megrendelt szolgáltatások fizetése kizárólag előlegfizetéssel lehetséges, melynek összege 30 % "foglalási előleg”, amely banki átutalással, OTP SZÉP-kártyával történő előlegfizetéssel, vagy a pénztári befizetéssel teljesíthető.
11.2. Átutalás esetén:
Előleg kérése esetén a foglalás kizárólag a kért előleg határidőig (5 nap) történő beérkezése esetén válik érvényessé! Munkatársaink a megfizetett előlegről minden esetben előlegszámlát állítanak ki!
A szállásfoglalást az előleg befizetéséről szóló igazolás beérkezésétől tudjuk garantálni. A fennmaradó rész a szállás igénybevételekor a helyszínen fizetendő. Az előleg befizetésénél utaláskor kérjük feltűntetni a Vendég nevét és a foglalás dátumát.

  • Név: KASZÓ Zrt.
  • Levelezési címünk: 7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.
  • Bankszámlaszámunk: K & H 10403909-39011677-00000000 (közlemény: név, időpont és/vagy csomag megnevezése)

11.3. OTP SZÉP-kártyával előlegfizetéssel
Az OTP SZÉP-kártya weboldalra való bejelentkezést követően, a felület Ügyintézés menüpontjában látható az Előlegfizetés menüpont. Itt be kell írni a szállás nevét, majd a választott alszámláról a megadott összeget és a kért adatokat beírva elindítani a fizetést. Amennyiben az előleg összegét a Vendég Szép Kártyával, rendezi, az utalás igazolására alkalmas bizonylatot meg kell küldenie a részünkre, ennek megtörténtéig az előleget nem áll módunkban jóváírni.

12. Lemondási feltételek
12.1. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek egyéni és csoportos (10 fő felett) a következők:
12.1.1. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 napon túli elállás esetében az előzetesen megfizetett szolgáltatási díj 100%-a visszautalásra kerül a banki átutalás költségeivel csökkentve.
12.1.2. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 14. napon és azon belüli elállás esetében az előzetesen megfizetett szolgáltatási díj 50%-át a Vendég elveszíti, azt a Szolgáltató nem téríti vissza.
12.1.3. SZÉP-kártyáról utalt előleget a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vendég SZÉP kártyájára visszautalni. A OTP által a Szolgáltató felé felszámított mindenkori jutalék mértékével csökkentett összeget utalja vissza a Szolgáltató a Vendég által megadott bankszámlára.
12.1.4. Amennyiben a vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt, vagyis a tartózkodási idő megszakításával véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.
12.1.5. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.
12.2. Ha a Szerződő fél az érkezési napon nem érkezik meg (és írásos lemondás sem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett összeg teljes egészét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
12.3. Csoportos foglalás esetén a meg nem érkezett vendégek díja kifizetendő, amennyiben a csoportvezető a létszámot legkésőbb az érkezést megelőző 1 nappal nem módosítja.
12.4. Ha a Szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét fizetéssel nem biztosította, és erről nem történt írásbeli megállapodás, Szolgáltató nem köteles számára a szobákat fenntartani.

13. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
13.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
          - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
          - a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
          - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
          - a Vendég fertőző betegségben szenved;
          - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
13.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

14. Elhelyezési garancia
14.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben megrendelt szálláshely-szolgáltatást saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
14.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani és biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
14.3. Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég vagy a megbízásából eljáró Közvetítő nem élhet.

15. A Vendég jogai
15.1. A Szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez:
          - a bérelt szoba, valamint a szálláshely közös használatú tereinek és egyéb létesítményeinek szokásos használatára.
15.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

16. A Vendég kötelezettségei
16.1.  A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szálláshelyről való távozáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
16.2. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
16.3.Vendég köteles a szálláshely Házirendjét betartani.

17. A Szolgáltató jogai
17.1. Szolgáltató alkalmazottjának jogszabályi kötelezettsége kiterjed a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

18. A Szolgáltató kötelezettségei
18.1. Szolgáltató biztosítja a Vendég által megrendelt szállás és egyéb szolgáltatásokat az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint.
18.2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, valamint azokat jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
19.3. A Vendéget ért bármely kár bizonyítása a Vendéget terheli.

20. A Vendég betegsége, halála
20.1. Amennyiben a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítség hívását ajánlja fel.
20.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21. Vis major
21.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Felek nem bírnak ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22. Az adatkezelés biztonsága
22.1. A Szolgáltató tevékenysége során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
22.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy jogszabályi előírások alapján a Vendég meghatározott személyes adatainak vonatkozásában a Szolgáltatót adattovábbítási kötelezettség terheli/terhelheti a jogszabályban meghatározott szervek felé. A Szolgáltató ezen esetektől eltekintve adatkezelést kizárólag a szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében és körében végez, adattovábbítást pedig nem végez.
22.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szálláshely-szolgáltatással érintett személy(ek) Szerződésben foglalt és a teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a Szerződés teljesítése, illetve a Szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata elérhető:

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/08_kaszo_zrt_adatkezelesi_szabalyzat_2019_02_13_150dpi.pdf

23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.
23.2. Jogvita esetére a felek a Nagyatádi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta, és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Kelt: Kaszó, 2022. június 15.

 

A 14 év alatti vendégek haladékot kaptak

HALADÉKSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSVENDÉGOKMÁNY
2022-11-21

A 14 év alatti kiskorú esetén nem kell bemutatni az okmányokat a szálláshelyen

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdése értelmében a szálláshelyszolgáltatónak, a vendég bejelentkezésekor a szálláshelykezelő szoftver útján a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, valamint anyja születési családi és utónevét,
b) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét, valamint
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28. §-a szerint a szálláshely-szolgáltató a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vonatkozásában a képviselőjének nyilatkozata alapján is rögzítheti az adatokat.

2023. december 31. napjáig a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő esetében nem kell bemutatni az okmányt és az okmány azonosító adatait sem kell rögzíteni a szálláshelyeken.

Gyakran ismételt kérdések

Van az üdülőnek bérelhető gyermekkerékpárja is?

Az üdülőnek 36 db kerékpárja van, melyből 4 db gyermekkerékpár (2 különböző méretben), továbbá 2 db gyermeküléses kerékpár is rendelkezésre áll.

Rólunk mondták

Horváthné H Zsuzsa – 4 csillag

2017. július 26. 
Csak az étterem miatt nem írok kiválót!!!!!!!!!!!!
Semmi vadételt nem tudtunk enni, mert nem volt. A kiszolgálás kritikán aluli, a felszolgálók biztos nem ezt tanulták. A desszertet egyszerűen elfelejtették, nem kaptuk meg. Az asztalok nem voltak leszedve, pedig nem sok vendég volt, bírható lett volna ez a tempó. 
Kár érte! :(