Cégismertető

„Kaszó Somogy zöld szíve”. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. Magyarország legnagyobb egybefüggő síkvidéki erdőtömbje a kaszói erdő, melyet körbeölelnek a környező települések. E páratlan kiterjedésű és szépségű terület a KASZÓ Zrt. kezelésében áll, centruma pedig Kaszópuszta, mely egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Baláta-tavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget, az itt található vadászházat, a hozzá kapcsolódó üdülővel és a közjóléti fejlesztéseknek köszönhető létesítmények egyre bővülő sorát.

1993. január 1. óta részvénytársasági formában működik a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a korábbi állami vállalat jogutódjaként. A cégvezetés a célkitűzéseket, terveket a mai kor szellemében úgy állította össze, hogy a fejlődés üteme biztosított legyen.

A KASZÓ Zrt. hazánk egyik legnagyobb és legsokszínűbb megyéjében, természetföldrajzilag a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Nyugat-Belső-Somogy kistájba tartozó változatos tájú homokvidékén, közel 15 ezer hektáron folytat erdőgazdálkodást és megközelítőleg 25 ezer hektáron vadgazdálkodást. Az összefüggő erdők centruma: Kaszópuszta. A települést minden irányból sűrű erdővel szegélyezett vadregényes utakon közelíthetjük meg.

A dombokkal tarkított, rinyákkal (vízfolyásokkal) szabdalt somogyi tájon évszázadok óta az erdő élteti az embereket, akik szeretik és értik is az erdei mesterséget. Az itt folyó gazdálkodást úgy sikerült a kor szintjére emelni, hogy a táj természeti és esztétikai értékei szinte ősi formában változatlanul maradtak.

A terület - mint egykori hercegi birtok – számtalanszor cserélt gazdát, de ennek ellenére egységes, folyamatos gazdálkodás folyt a vidéken. Belső-Somogynak ez a része, mint egykori lápvidék, mezőgazdasági termelésre kevéssé alkalmas, viszont kiváló erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási lehetőségeket rejt magában.

Az erdőgazdálkodásunkról itt olvashat bővebben, a vadgazdálkodásunkról pedig itt tudhat meg többet.

Természeti kincsnek számító, Európa-hírű vadállomány él a területen. Az erdőkkel körbeölelt lápos vidéken számos ritka, védett növény- és állatfaj találta meg élőhelyét.

A KASZÓ Zrt. alaptevékenysége az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás. Az új feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatos szervezeti korszerűsítéssel részvénytársaságunk működését sikerült hatékonyabbá tennünk.

A társaság tulajdonosi és vagyoni helyzete, gazdálkodásának jellemzői: a társaság jegyzett főtőkéje 326 millió Ft, melyből 136 millió Ft a pénzbeni betét. A részvények kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

Részvénytársaságunk üzletpolitikájának elfogadásakor az alábbi szempontok fogalmazódtak meg:

  • Érvényesüljön a természeti, biológiai vagyonnal való ésszerű gazdálkodás.
  • Az erdőgazdálkodásban az erdőfelújításhoz a gazdálkodás egyéb területei teremtsék meg a szükséges kiegészítő forrásokat.
  • A tevékenységének finanszírozása biztos pénzügyi háttérrel rendelkezzen.

A részvénytársaság gazdálkodásával, munkahelyek megtartásával, bővítésével biztos munkalehetőséget teremtsen környezetében.

A részvénytársaság a kor követelményeinek megfelelő vállalkozásbarát üzletpolitikával segíti dolgozóit. Vállalkozók végzik a szállítmányozási, anyagmozgatási feladatokat, az erdőművelési és vadföldművelési tevékenységeket, valamint a csemetetermelés jelentős részét. 

 

Gyakran ismételt kérdések

Légkondicionált-e az üdülő?

Sajnos szobáink nem, de éttermünk légkondicionált.

Rólunk mondták

Károlyi Zoltán – 5 csillag

2018. Július 21. 
Részetek legyen benne! (Y)