Cégismertető

„Kaszó Somogy zöld szíve”. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. Magyarország legnagyobb egybefüggő síkvidéki erdőtömbje a kaszói erdő, melyet körbeölelnek a környező települések. E páratlan kiterjedésű és szépségű terület a KASZÓ Zrt. kezelésében áll, centruma pedig Kaszópuszta, mely egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Baláta-tavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget, az itt található vadászházat, a hozzá kapcsolódó üdülővel és a közjóléti fejlesztéseknek köszönhető létesítmények egyre bővülő sorát.

1993. január 1. óta részvénytársasági formában működik a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a korábbi állami vállalat jogutódjaként. A cégvezetés a célkitűzéseket, terveket a mai kor szellemében úgy állította össze, hogy a fejlődés üteme biztosított legyen.

A KASZÓ Zrt. hazánk egyik legnagyobb és legsokszínűbb megyéjében, természetföldrajzilag a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Nyugat-Belső-Somogy kistájba tartozó változatos tájú homokvidékén, közel 15 ezer hektáron folytat erdőgazdálkodást és megközelítőleg 25 ezer hektáron vadgazdálkodást. Az összefüggő erdők centruma: Kaszópuszta. A települést minden irányból sűrű erdővel szegélyezett vadregényes utakon közelíthetjük meg.

A dombokkal tarkított, rinyákkal (vízfolyásokkal) szabdalt somogyi tájon évszázadok óta az erdő élteti az embereket, akik szeretik és értik is az erdei mesterséget. Az itt folyó gazdálkodást úgy sikerült a kor szintjére emelni, hogy a táj természeti és esztétikai értékei szinte ősi formában változatlanul maradtak.

A terület - mint egykori hercegi birtok – számtalanszor cserélt gazdát, de ennek ellenére egységes, folyamatos gazdálkodás folyt a vidéken. Belső-Somogynak ez a része, mint egykori lápvidék, mezőgazdasági termelésre kevéssé alkalmas, viszont kiváló erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási lehetőségeket rejt magában.

Az erdőgazdálkodásunkról itt olvashat bővebben, a vadgazdálkodásunkról pedig itt tudhat meg többet.

Természeti kincsnek számító, Európa-hírű vadállomány él a területen. Az erdőkkel körbeölelt lápos vidéken számos ritka, védett növény- és állatfaj találta meg élőhelyét.

A KASZÓ Zrt. alaptevékenysége az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás. Az új feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatos szervezeti korszerűsítéssel részvénytársaságunk működését sikerült hatékonyabbá tennünk.

A társaság tulajdonosi és vagyoni helyzete, gazdálkodásának jellemzői: a társaság jegyzett főtőkéje 326 millió Ft, melyből 136 millió Ft a pénzbeni betét. A részvények kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

Részvénytársaságunk üzletpolitikájának elfogadásakor az alábbi szempontok fogalmazódtak meg:

  • Érvényesüljön a természeti, biológiai vagyonnal való ésszerű gazdálkodás.
  • Az erdőgazdálkodásban az erdőfelújításhoz a gazdálkodás egyéb területei teremtsék meg a szükséges kiegészítő forrásokat.
  • A tevékenységének finanszírozása biztos pénzügyi háttérrel rendelkezzen.

A részvénytársaság gazdálkodásával, munkahelyek megtartásával, bővítésével biztos munkalehetőséget teremtsen környezetében.

A részvénytársaság a kor követelményeinek megfelelő vállalkozásbarát üzletpolitikával segíti dolgozóit. Vállalkozók végzik a szállítmányozási, anyagmozgatási feladatokat, az erdőművelési és vadföldművelési tevékenységeket, valamint a csemetetermelés jelentős részét. 

 

Kaszó

Aktuális: -7 °C
Felhős

Gyakran ismételt kérdések

Milyen messze van az étterem az erdei lakoktól?

Az üdülőben valamennyi épület egymástól kb. 50 méter távolságra helyezkedik el, így egy könnyű sétával megközelíthető az étterem az erdei lakoktól is.

Rólunk mondták

Gonda Nelly Kornélia – 5 csillag

2017. február 23.
Nagyon szép hely!