Erdőgazdálkodás

Erdőművelés

A szakszerű erdőművelés a tartamos és fenntartható erdőgazdálkodás alapja, mely magába foglalja a maggazdálkodást, csemetetermelést, erdőfelújításokat, erdőtelepítéseket, az erdők nevelését és védelmét.

Csemetetermelés

Társaságunk egy 13 hektáros csemetekertet üzemeltet, melynek alapvető feladata az erdőfelújításokban, erdőtelepítésekben a szaporítóanyag háttér biztosítása. Azonban teljes csemete igényeinket csak részben fedezi az itt megtermelt csemete. Piacra nem termelünk, ott csupán alkalmi felesleges készleteinket értékesítjük.

Fő csemete forrásunk az évek alatt kialakított integrált csemetetermelői bázis, mely engedélyes csemetekertet üzemeltető saját dolgozóink köréből áll. Ez biztosítja a szükséges mennyiségben többlet csemete igényünk kielégítését az aktuális piaci ár alatt.

Erdőfelújítás és erdőtelepítés

Az erdőfelújítási feladatokat a véghasználatok nyomán keletkező felújítandó üres vágásterületek újraerdősítése jelenti.

A letermelt erdőrészletek helyén legkésőbb a véghasználatot követő év folyamán új erdőt létesítünk, főként csemeteültetéssel, vagy ha a bőséges tölgy makktermés azt lehetővé teszi, közvetlen makkvetéssel.

Az erdőrészleteket 6-8 évi ápolás és a szükséges pótlások elvégzése után adjuk át befejezett erdőként, ezáltal biztosítva az erdőgazdálkodás tartamosságát.

Alkalmi jelleggel végzünk erdőtelepítést is, elsősorban feleslegessé vált vadföld, szántó vagy felhagyott katonai gyakorlópálya beerdősítésével. Az elmúlt 10 év során közel 150 hektár új erdőt létesítettünk.

Erdősítéseket veszélyeztető tényezők

Az erdő károsítói elsősorban az erdőfelújításokban és erdőtelepítésekben jelentenek gondot. Leggyakoribb és legveszélyesebb biotikus károsító területeinken a cserebogár pajor, amely a facsemeték gyökereinek rágásával teljes erdőrészletekben képesek megsemmisíteni a fiatal erdősítéseket.

A vadkárok megelőzése érdekében erdősítéseinket szinte kizárólag vadvédelmi kerítések oltalmában létesítjük.

Kaszói törzsterület

Erdőterületeink súlypontja Somogy megye délnyugati területén, a Belső-Somogy erdészeti tájban található. Habár a 14680 hektáros erdőterület 14 község határában található, mégis egy összefüggő erdőtömböt alkot, melyet körbeölelnek a környező települések. Törzsterületünk kiterjedése észak-déli irányban 30 km, kelet-nyugati irányban 3 és 6 km között van. A területet átszeli a Budapest-Gyékényes vasútvonal és érinti a 61-es számú Kaposvárt Nagykanizsával összekötő főút. Névadó községünk, Kaszó, kivételként a törzsterület belsejében, a környező településektől 7-10 km-re található.

Szakkezelt területek

Társaságunk kezeli az ország déli és keleti részein (Lentitől Nyírtelekig) a működő, vagy korábbi katonai területeken található erdőterületeket, mely összesen 25 helyszínt és közel 2500 ha erdő szakkezelését jelenti.

A szakkezelés keretein belül az éves bejelentések készítésétől, azok végrehajtásáig, a hatóságokkal való elszámolást és erdőgondozást is beleértve teljes körűen szervezzük és végezzük az erdőgazdálkodást. Ezekben a faállományokban elsőbbséget élveznek a honvédségi érdekek, ami gyakran korlátozást is jelent a területeken való mozgás és alkalmazandó technológiák tekintetében.

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-7564 Kaszó
Erdészeti Osztály
Telefon: +36-82-352-303, +36-82-352-065/13. mellék

Erdőhasználat

Az erdőhasználat alatt a fahasználatot és az erdei melléktermékekkel (gomba-, fenyőgally-, gyógynövény-gyűjtés stb.) történő gazdálkodást értjük. Fahasználat során - a több évtizedes erdészeti munka eredményeként - biztosítjuk azt a faanyagot, mely kielégíti a társadalom ipari- és tűzifa igényeit, úgy hogy az erdők megújítása, tartamossága biztosítva legyen.

Élőfakészlet

Az erdőgazdaság élőfakészlete a 2001 és 2010 között érvényes üzemterve alapján 2,76 millió bruttó köbméter. Ennek döntő hányadát a kocsányos tölgy teszi ki, amely a cser, a gyertyán és bükkel együtt több mint 55%-ot képvisel. Fontos fafajunk még az egyéb lágy lombos fafajok közül a mézgás éger, és a fenyők közül az erdeifenyő.

Fakitermelés (elmúlt öt év átlaga)

A fahasználatok során kitermelt fakészlet döntő hányada véghasználatokból (felújítóvágások, tarvágások), a többi része előhasználatokból (nevelővágások: tisztítások, gyérítések) tevődik össze.

A véghasználatok csak az idősebb, úgynevezett vágásérett állományokban történnek, fiatalabb korú erdőkben csak pusztulás esetén hajtunk végre tarvágást. Nevelővágással a minőségi, jó habitusú faegyedek növekedését segítjük elő. Ezek a munkák szigorúan ellenőrzött módszerek szerint, korlátozott lehetőségek mellet zajlanak.

Véghasználatok esetében az üzemterv szerint meghatározott lehetőség csupán 90%-os arányban van kihasználva, a nevelővágásokat azonban igyekszünk maradéktalanul végrehajtani a faállományok minőségének javítása érdekében.

Az üzemtervezés során a 10 év alatt kitermelhető összes fakészlet úgy lett meghatározva, hogy az alatta maradjon az erdőállományok 10 éves redukált folyónövedékének (a faállományok folyónövedéke csökkentve az előhasználatokkal és a mortalitással). Ez azt jelenti, hogy a kitermelhető fakészlet nem haladja meg azt a mennyiséget, amelyet az erdők növekednek, „híznak” a 10 év alatt, vagyis nem történik túlhasználat.

Fatermék (gömbanyag) értékesítés

A gömbanyag - mely az összes fafajt és választékot tartalmazza - értékesítési mennyisége évenként 50-60 ezer köbméter között van. Az értékesítésre kerülő választékok: a lemezipari-, I. és II. osztályú fűrészipari rönk, a fagyártmány fa, a feldolgozási fa, az épületfa, a rúdfa, az oszlopféleségek, az átdolgozási fa, a rostfa és a tűzifa.

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-7564
Erdészeti Osztály
Telefon: +36-82-352-303 Fax: +36-82-352-065/13. mellék

Fakereskedelem

Lakossági tájékoztató fagyűjtésről

Fakereskedelem

Kereskedelmi Osztály
Telefon: +36-82-352-065/19. mellék, Fax: +36-82-352-314
E-mail: kereskedelem[at]kaszort[dot]hu
Vereczkey Márton műszaki igazgató, vezérigazgató-helyettes

Gyakran ismételt kérdések

El lehet-e foglalni a szobát előbb, mint ami a házirend kiírásában (14 óra) szerepel?

Szabad férőhelyek függvényében természetesen igen; érdeklődni a recepción (tel: 82/445-818) néhány nappal az érkezést megelőzően javasolt.

Rólunk mondták

Kapuvári Éva – 5 csillag

2016. augusztus 22. · 
A Csönd és a Nyugalom Béke - szigete!!! Ami megfizethetetlen!!!