A KASZÓ Zrt. is részt vesz az Agrárminisztérium Országfásítási Programjában

Az Agrárminisztérium mintaprogramjának keretében létrehozott erdőtelepítések kiemelt célja az erdőterületek növelésén túl, a figyelemfelhívás. A létrehozott területeken keresztül példákkal ismertethető a külső közönség számára az erdőgazdaságok munkája, az erdő létrehozásának folyamata, mely által az állami erdőgazdaságok szemléletformáló szerepet képesek betölteni.
Az Állami Faültetési kampányhoz kapcsolódva a KASZÓ Zrt. a 2019-2020. évi őszi-tavaszi ültetési időszakban 25,67 hektáron végez erdőtelepítést. A beruházások összesen két település községhatárában - Lentihez és Nagykanizsához tartozóan - valósulnak meg. A telepítésre kijelölt területek egykori honvédelmi hasznosítás alatt álló gyakorlóterek. Hasznosítási módjukból kifolyólag ezeken a területeken katonai célú műtárgyak, tereptárgyak helyezkedtek el, melyek eltávolítása, majd a terület rekultiválása volt az erdőtelepítési munkák első nagy lépése. 
A Lenti községhatárban elhelyezkedő területen a terepviszonyok jellegzetességeit figyelembe véve a vízelvezetést is meg kellett oldani, melyet kollégáink medrek, árkok kialakításával segítették elő, hogy a célterület minél optimálisabb állapotba kerüljön az erdőállomány felhozatalára.
 A nagykanizsai terület a település kedvelt kirándulóhelye közelében helyezkedik el, ahol korábban illegális szemétlerakás működött, mely rontotta a környezet természetességét. Ezért Társaságunk a terület átalakítását kiemelten fontosnak ítélte. A munkálatokat a hulladék eltávolításával kellett kezdeni. Továbbá szükséges volt a területen elhelyezkedő műtárgyak eltávolítása, valamint az invazívan terjedő fafajok és cserjék letermelése is.
A KASZÓ Zrt. által megvalósuló erdőtelepítések fő fafaja a kocsányos tölgy. A területeken az előzetes tervek alapján összesen 100 mázsa makk kerül elvetésre. 
Társaságunk a munka szakszerű elvégzéséhez külön erre a célra terveztetett és készíttetett makkvető gépet alkalmaz.


Kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak a biodiverzitás növelésére és fenntartására, ezért céljuk  elegyes erdőtársulások létrehozása. A Lenti községhatárban elhelyezkedő erdők szegélyeit és foltjait vadalma, vadkörte, közönséges dió, szelídgesztenye és csepleszmeggy, a vizesebb foltokat pedig mézgás éger és magas kőris fogja alkotni. 

A Nagykanizsához tartozó területek esetében, azok említett egyedi elhelyezkedése miatt, Társaságunk nagy hangsúly fektetett az erdőszegélyben esztétikusabb fafajok telepítésére, így ott török mogyoró, vörös tölgy, platán és fenyő fafajok kerülnek ültetésre. 
A területek elegyítéséhez a KASZÓ Zrt. közel 40 000 db csemetét vásárolt.
Magyarország erdőterületének telepítések által történő növelése hozzájárul a szénelnyelő képesség fokozásához, ezen tulajdonságukból adódóan az erdők jelenős klímavédelmi funkciót képesek ellátni. A klímaváltozás kihívásaira az erdőtelepítés ezáltal is hatékony válaszokat ad.
Az erdőtelepítési munkák 2019. év őszén kezdődtek el és várhatóan 2020. év elején fejeződnek be.

Kaszó, 2019. december 2.    
    KASZÓ Zrt.
 

Kaszó

Aktuális: 11 °C
Derült

Gyakran ismételt kérdések

Kiránduló vendégek hol / milyen térítési díj ellenében tudják eltölteni szabadidejüket Kaszóban?

A mozdonyszínnél találnak asztalokat, padokat, szalonnasütő helyet; ez a szolgáltatás minden kiránduló vendég részére térítésmentesen rendelkezésére áll. Helyben található még: tanösvény, focipálya, játszótér és a kisvasút állomása is.

Rólunk mondták

Kálóczyné Szilasy Andrea – 5 csillag

2017. január 29. 
Gyönyörű vidék! Tavasszal visszatérünk!