Tűzifaprogram

Tűzifaprogram a magyar családok részére

355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

A kormány a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében tűzifaprogramot indított. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája innen tölthető le.

A tűzifaprogram az Agrárminisztérium 2022. szeptember 18-i bejelentése alapján veszi kezdetét az állami erdészeti társaságoknál.

A program keretében vásárolható tűzifa mennyisége és fajtái

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is. A Tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A programban átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott feldolgozatlan hengeres faanyag vásárolható. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként

 • Keménylombos: 30 000 Ft/erdei köbméter

 • Lágylombos: 19 000 Ft/erdei köbméter

 • Fenyő: 19 000 Ft/erdei köbméter

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A Tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely. Egy háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható. A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

A Tűzifaprogramban vásárolt tűzifa árának befizetése, a fa átadása a vásárlóknak

Az értékesítési helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át. A működési területi lista mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak, amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.

Letölthető listák: 

PDF icon Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája

PDF icon Értékesítési (megrendelési, befizetési) helyek országos listája

PDF icon Átvételi pontok országos listája

A tűzifaprogrammal kapcsolatos kiegészítő információk:

A lakosság folyamatos és problémamentes kiszolgálására törekszünk, azonban a technikai feltételek egységes kialakításáig szíves megértésüket kérjük. A holnapunkon tudják nyomon követni az új információkat, így kérjük elsősorban a www.kaszort.hu oldalon tájékozódjanak az aktualitásokról. 

Jelen tűzifa program legfontosabb célja, hogy az idei fűtési szezonra, a fafűtéssel rendelkezők számára biztosítva legyen maximum 10 m3 tűzifa. Ennek érdekében kérjük tanulmányozza figyelmesen a folyamatábrán található rendelési folyamatot:

 

 

Amennyiben a vásárláshoz szükséges területileg illetékes erdőgazdaság a KASZÓ Zrt.,

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/tarsasagi_telepules_beosztas_20220916_kaszo_zrt.pdf

 

 1. A vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a KASZÓ Zrt. értékesítési és átvételi helyein

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/tuzifa_ertekesito_helyek_pontok_pontositott_kaszo_zrt.pdf

tud megtenni.

 1. A regisztrációt követően a KASZÓ Zrt. a rendelkezésre álló készletei függvényében, a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre vagy telefonszámra értesítést küld a faanyag átadásának várható idejéről, mennyiségéről, helyéről, a rendelési azonosítóról, valamint a megvásárolni kívánt tűzifa vételára előre történő megfizetésének módjáról.
 1. A vásárláshoz szükséges az igényt bejelentő háztartáshoz tartozó személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya bemutatása. A vásárlás feltétele az igénylő írásbeli nyilatkozata arról,hogy a 2022.05.01-ét követően a 2022/2023. évi téli fűtési idényben az állami erdőgazdaságoktól megvásárolt tűzifa mennyisége a KASZÓ Zrt-től jelenleg megrendelt mennyiséggel együtt sem haladja meg a 10 erdei köbméteres mennyiséget. A nyilatkozat a KASZÓ Zrt székhelyén, átvehető, illetve a

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/nyilatkozat.pdf

http://www.kaszort.hu/sites/default/files/kaszo_adatkezeles_tuzifa_rendelet.pdf

 linkről letölthető.

 

A vételár előzetes megfizetése a rendelési azonosítóval, valamint a kitöltött és átadott Nyilatkozattal az alábbiak szerint történhet:

− az Erdőgazdaság Szenta vasúti rakodó pénztárában készpénzben,

− az Erdőgazdaság központjában (7564 Kaszó, Kaszó puszta 1.) készpénzben vagy bankkártyával,

− átutalással az értesítésben megadott bankszámla számra.

Kedvezményezettként a KASZÓ Zrt.-t kell feltüntetni, a közlemény rovatban a könnyebb beazonosítás érdekében fel kell tüntetni a következő adatokat:

− rendelési azonosítót,

− az igényléskor megadott, a háztartáshoz tartozó lakcímkártya azonosító-számot,

 

 1. A szállítás a pénzösszeg társaságunk számlájára történő megérkezését követően indulhat a befizetett összeg mértékéig. A befizetett pénzösszegről előleg számlát, az ügylet teljesülése (a faanyag vevő részére történő kiszolgálása) után pedig végszámlát állít ki Társaságunk. Mindkét számlát emailben (e-mailcím hiányában postai úton) kapják meg a vevők. A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

 

Előzetes igényét személyesen, telefonon, vagy e-mail üzenetben ( rakodo[at]kaszort[dot]hu) is jelezheti az alábbi adatok megadásával:

- megrendelő neve

- telefonszáma

- lakcímkártya száma

- kiszállítás pontos címe

- igényelt tűzifa alapanyag mennyiség (köbméter)

- igényelt tűzifa alapanyag fafaj csoportja (keménylombos, lágylombos, fenyő).

 

Jelen tűzifa program legfontosabb célja, hogy az idei fűtési szezonra, a fafűtéssel rendelkezők számára biztosítva legyen maximum 10 m3 tűzifa. Ennek érdekében kérjük az alábbiak figyelembevételét:

 •  Elsősorban az illetékességi területünkön élőket kell kiszolgálnunk, akik még 2022. május 1. óta nem vásároltak állami erdőgazdaságtól tűzifát. Ennek ellenőrzése a rendelkezésünkre álló adatbázisok és a lakcímkártya alapján történik meg.
 • A maximált árú tűzifa igénylésekor a rendelkezésre álló választékból (keménylombos, lágylombos, fenyő kategóriába tartozó fafajok) tudjuk kiszolgálni az érdeklődőket.
 • A tűzifa program feltételeinek megfelelően személyes ügyintézés is szükséges a maximált árú tűzifa vásárlásához, mivel az igénylés folyamán már ellenőriznünk szükséges a jogosultságot.
 • A tűzifa programban az átvételi ponttól az igénylőnek önállóan szükséges megoldania az elszállítást.
 • Az átvételi pontok tűzifa alapanyaggal történő feltöltése folyamatban van.

Átvételi pontok nyitva tartása: hétfő, szerda, csütörtök: 08:00-14:00

Információ: Tel.:+36-30/332-8450; e-mailcím: rakodo[at]kaszort[dot]hu

https://kormany.hu/hirek/hatalmas-az-erdeklodes-a-kormany-tuzifaprogramja-irant

https://www.facebook.com/nagyistvan.movar/videos/1478781892595138/

https://kormany.hu/hirek/elindultak-a-tuzifaprogram-orszagon-beluli-atcsoportositasai

https://kormany.hu/hirek/folyamatos-a-lakossagi-tuzifaigenyek-kiszolgalasa

https://kormany.hu/hirek/megkezdodott-a-szocialis-tuzifa-kiszallitasa

https://kormany.hu/hirek/folyamatosan-zajlik-a-szocialis-tuzifa-osztasa-a-kistelepulesen-elo-raszoruloknak

Minden igénylő önkormányzathoz eljutott a szociális tűzifa (kormany.hu)

Gyakran ismételt kérdések

Kiránduló vendégek hol / milyen térítési díj ellenében tudják eltölteni szabadidejüket Kaszóban?

A mozdonyszínnél találnak asztalokat, padokat, szalonnasütő helyet; ez a szolgáltatás minden kiránduló vendég részére térítésmentesen rendelkezésére áll. Helyben található még: tanösvény, focipálya, játszótér és a kisvasút állomása is.

Rólunk mondták

Bencsik-Szabó Alexandra – 4 csillag

2017. szeptember 21. 
Kedves emberek,gyönyörü környezet.Kreativ fotozasunk es lakodalmunk helyszine volt Kaszoban.Mindent nagyon köszönünk.Szuper élmény volt A vendégek is imádták a helyszint