Falumegújítás és -fejlesztés Kaszón ÚMVP EMVA támogatással, Darvaspuszta

   

  Kaszó Községi Önkormányzat (7564 Kaszó, Kaszó puszta) a „Szociális és Közösségi Szervezetek Házának kialakítására” az  Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által  az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítás és –fejlesztés támogatás jogcímen 8.537.010.- Ft támogatást nyert.

  A beruházás keretében a közösségi ház felújítására, akadálymentes bejárat készítésére, új, falusias jellegű kerítés építésére, közpark jellegű terület (sétány, parkolók, szalonnasütő, padok) kialakítására került sor.

  A beruházás jelentős mértékben javítja a településképet, a faluimázst, ezáltal a lakosság közérzetét. Megújult és új arculatot ölt a településrész központi épülete, amely ezáltal hozzájárul az elvándorlás csökkenéséhez, a fiatalok megtartásához, a közösségi élet fellendüléséhez. A darvas pusztai településrész központi épületének megújításával, valamint a közösségi színtér kialakításával megvalósult a falusi turizmushoz szükséges arculati elemek fejlesztése.

   

  Ilyen volt:                    Ilyen lett: 

   
  előtte utána 

  előtteutána

  előtteutána

  www.fvm.hu                    www.umvp.eu