A szakszerű erdőművelés a tartamos és fenntartható erdőgazdálkodás alapja, mely magába foglalja a maggazdálkodást, csemetetermelést, erdőfelújításokat, erdőtelepítéseket, az erdők nevelését és védelmét.

n/a

2019 február

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

  Erdőművelés

  Csemetetermelés

  Társaságunk egy 13 hektáros csemetekertet üzemeltet, melynek alapvető feladata az erdőfelújításokban, erdőtelepítésekben a szaporítóanyag háttér biztosítása. Azonban teljes csemete igényeinket csak részben fedezi az itt megtermelt csemete. Piacra nem termelünk, ott csupán alkalmi felesleges készleteinket értékesítjük.
  Fő csemete forrásunk az évek alatt kialakított integrált csemetetermelői bázis, mely engedélyes csemetekertet üzemeltető saját dolgozóink köréből áll. Ez biztosítja a szükséges mennyiségben többlet csemete igényünk kielégítését az aktuális piaci ár alatt.

  Erdőfelújítás és erdőtelepítés

  Az erdőfelújítási feladatokat a véghasználatok nyomán keletkező felújítandó üres vágásterületek újraerdősítése jelenti.
  A letermelt erdőrészletek helyén legkésőbb a véghasználatot követő év folyamán új erdőt létesítünk, főként csemeteültetéssel, vagy ha a bőséges tölgy makktermés azt lehetővé teszi, közvetlen makkvetéssel.
  Az erdőrészleteket 6-8 évi ápolás és a szükséges pótlások elvégzése után adjuk át befejezett erdőként, ezáltal biztosítva az erdőgazdálkodás tartamosságát.

  Alkalmi jelleggel végzünk erdőtelepítést is, elsősorban feleslegessé vált vadföld, szántó vagy felhagyott katonai gyakorlópálya beerdősítésével. Az elmúlt 10 év során közel 150 hektár új erdőt létesítettünk.

  Erdősítéseket veszélyeztető tényezők

  Az erdő károsítói elsősorban az erdőfelújításokban és erdőtelepítésekben jelentenek gondot. Leggyakoribb és legveszélyesebb biotikus károsító területeinken a cserebogár pajor, amely a facsemeték gyökereinek rágásával teljes erdőrészletekben képesek megsemmisíteni a fiatal erdősítéseket.
  A vadkárok megelőzése érdekében erdősítéseinket szinte kizárólag vadvédelmi kerítések oltalmában létesítjük.
   

  Kaszói törzsterület

  Erdőterületeink súlypontja Somogy megye délnyugati területén, a Belső-Somogy erdészeti tájban található. Habár a 14680 hektáros erdőterület 14 község határában található, mégis egy összefüggő erdőtömböt alkot, melyet körbeölelnek a környező települések. Törzsterületünk kiterjedése észak-déli irányban 30 km, kelet-nyugati irányban 3 és 6 km között van. A területet átszeli a Budapest-Gyékényes vasútvonal és érinti a 61-es számú Kaposvárt Nagykanizsával összekötő főút. Névadó községünk, Kaszó, kivételként a törzsterület belsejében, a környező településektől 7-10 km-re található.

  Szakkezelt területek

  Társaságunk kezeli az ország déli és keleti részein (Lentitől Nyírtelekig) a működő, vagy korábbi katonai területeken található erdőterületeket, mely összesen 25 helyszínt és közel 2500 ha erdő szakkezelését jelenti.

  A szakkezelés keretein belül az éves bejelentések készítésétől, azok végrehajtásáig, a hatóságokkal való elszámolást és erdőgondozást is beleértve teljes körűen szervezzük és végezzük az erdőgazdálkodást. Ezekben a faállományokban elsőbbséget élveznek a honvédségi érdekek, ami gyakran korlátozást is jelent a területeken való mozgás és alkalmazandó technológiák tekintetében.

  KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  H-7564 Kaszó
  Erdészeti Osztály

  Telefon: +36-82-352-303, +36-82-352-065/13. mellék