„Kaszó Somogy zöld szíve”. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. A település neve egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Baláta-tavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget, és az itt található vadászházat, a hozzá kapcsolódó üdülővel.

2019 március

H K S C P S V
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

  Cégismertető

  „Kaszó Somogy zöld szíve”. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. Megszeretni – hasonló a „szerelem első látásra” érzéshez. Aki szereti Kaszót, tudja ezt. A település neve egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Balátatavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget és az itt található vadászházat, a hozzá kapcsolódó üdülővel.
   

  1993. január 1. óta részvénytársasági formában működik a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a korábbi állami vállalat jogutódjaként. A cégvezetés a célkitűzéseket, terveket a mai kor szellemében úgy állította össze, hogy a fejlődés üteme biztosított legyen.

  A részvénytársaság Magyarország egyik legnagyobb és legsokszínűbb megyéjében, Belső-Somogy változatos tájú homokvidékén 22 ezer hektáron gazdálkodik. Az összefüggő erdők centruma: Kaszópuszta. A települést minden irányból sűrű erdővel szegélyezett vadregényes utakon közelíthetjük meg.

  A dombokkal tarkított, rinyákkal (vízfolyásokkal) szabdalt somogyi tájon évszázadok óta az erdő élteti az embereket, akik szeretik és értik is az erdei mesterséget. Az itt folyó gazdálkodást úgy sikerült a kor szintjére emelni, hogy a táj természeti és esztétikai értékei szinte ősi formában változatlanul maradtak.

  A terület - mint egykori hercegi birtok – számtalanszor cserélt gazdát, de ennek ellenére egységes, folyamatos gazdálkodás folyt a vidéken. Belső-Somogynak ez a része, mint egykori lápvidék, mezőgazdasági termelésre kevéssé alkalmas, viszont kiváló erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási lehetőségeket rejt magában.

  Természeti kincsnek számító, Európa-hírű vadállomány él a területen. Az erdőkkel körbeölelt lápos vidéken számos ritka, védett növény- és állatfaj találta meg élőhelyét.
  A KASZÓ Zrt. alaptevékenysége az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás. Az új feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatos szervezeti korszerűsítéssel részvénytársaságunk működését sikerült hatékonyabbá tennünk.

  A társaság tulajdonosi és vagyoni helyzete, gazdálkodásának jellemzői: a társaság jegyzett főtőkéje 326 millió Ft, melyből 136 millió Ft a pénzbeni betét. A részvények kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

   


  Részvénytársaságunk üzletpolitikájának elfogadásakor az alábbi szempontok fogalmazódtak meg:

  • Érvényesüljön a természeti, biológiai vagyonnal való ésszerű gazdálkodás.
  • Az erdőgazdálkodásban az erdőfelújításhoz a gazdálkodás egyéb területei teremtsék meg a szükséges kiegészítő forrásokat.
  • A tevékenységének finanszírozása biztos pénzügyi háttérrel rendelkezzen.

  A részvénytársaság gazdálkodásával, munkahelyek megtartásával, bővítésével biztos munkalehetőséget teremtsen környezetében.

  A részvénytársaság a kor követelményeinek megfelelő vállalkozásbarát üzletpolitikával segíti dolgozóit. Vállalkozók végzik a szállítmányozási, anyagmozgatási feladatokat, az erdőművelési és vadföldművelési tevékenységeket, valamint a csemetetermelés jelentős részét.

   

  Elérhetőségek

  KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített név: KASZÓ Zrt.
  Adószám: 10825244-2-51
  Cím: H-7564 Kaszó, Kaszópuszta 1.
  Tel.: +36-82-445-818, +36-82-352-065
  Fax: +36-82-352-314
  Email: info@kaszort.hu

  Vezérigazgató: Galamb Gábor - galamb.gabor@kaszort.hu
  Gazdasági igazgató, vezérigazgató-helyettes: Szabó Edit - szabo.edit@kaszort.hu
  Műszaki igazgató: Kiss Gáspár Levente - kiss.gaspar.levente@kaszort.hu

  Bodri Károly erdészeti osztályvezető (nyugati pagony)
  E-mail: bodri.karoly@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/684-1764

  Horváth László erdészeti osztályvezető (keleti pagony)
  E-mail: horvath.laszlo@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/403-1411

  Sashalmi Miklós erdészeti osztályvezető (déli pagony)
  E-mail: sashalmi.miklos@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/552-9060

  Vereczkey Márton kereskedelmi osztályvezető
  E-mail: vereczkey.marton@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/474-2147

  Jancsó András vadászati osztályvezető
  E-mail: jancso.andras@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/542-1072

  Ozvald Szabina üdülési és marketing osztályvezető
  E-mail: ozvald.szabina@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/670-8910

  Tátrainé Horváth Patrícia controlling vezető
  E-mail: thorvath.patti@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/444-9391

  Tüske Zoltán műszaki osztályvezető
  E-mail: tuske.zoltan@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/956-4887

  Vitéz Tünde gazdasági osztályvezető
  E-mail: vitez.tunde@kaszort.hu
  Tel.: +36-30/444-9397