2018 december

H K S C P S V
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Hírek újdonságok

Tisztelt utasaink!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019. január 1-én a...

  A „környezetbarát Rt.” – pályázat a természet megóvására

  A HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. (konzorciumban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal és az Erdészeti Tudományos Intézettel) pályázatot kíván benyújtani a LIFE+ Közösségi program 2011-es LIFE+ NATURE felhívására, melynek célja a Natura 2000-es területek élővilágának megóvása és bemutatása.

   

  A tervezett pályázat több akcióból épül fel:

  • átfogó vízrendezés a Rinyák vízgyűjtőterületein, az időjárás legújabb kihívásainak (szélsőséges csapadékviszonyok) mérséklésére,
  • a Kűvölgyi-tó rehabilitációja, a tó környezetében bemutatótér kialakítása, amely közelebb viszi az emberekhez az erdészek mindennapi munkáját, kihívásait, problémáit,
  • a Baláta-tó megóvása a kiszáradástól és a különleges élőhely látványos bemutatása,
  • az érintett területen útstabilizálás,
  • a megvalósulást követően monitoring tevékenység végzése.

   

  A tervezett vízrendezés, a vízfolyások rendbetétele, műtárgyak felújítása közel 3700 ha erdőterületet érint a kaszói erdőtömb ÉK-K-i részén, a Rinyák vízgyűjtőjén. Célunk az időjárás okozta szélsőségek kiküszöbölése, a lehullott csapadék vízfolyásokon történő levonulásának lassítása, a víz területen tartása. Az ily módon szabályozható talajvízszint kedvező hatást gyakorol a már kialakult, ex lege védett lápszemekre, az erdei élőhelyekre, társulásokra, a természetességi állapotokban jelentős pozitív változások várhatóak. A szakszerű beavatkozás következtében reményeink szerint az egyre növekvő problémát jelentő biotikus károsítók (pajor) visszaszorulnak, valamint az átalakító üzemmód sikeressége is fokozottabb mértékben következhet be.

  A fent részletezett vízrendezéshez szorosan kapcsolódik a Kűvölgyi-tó megújítása, műtárgyainak újjáépítése, mely jelenleg horgásztó, de víztározó funkciót is betölt. A tó környezetében bemutató teret, tanösvényt is létre kívánunk hozni, bemutatva a fenntartható erdőgazdálkodás alapjait.

  Másik nagy projektelem a Baláta-tó megóvása és bemutatása. Célunk annak megakadályozása, hogy a Baláta-tó, mint fokozottan védett, számos ritka növény- és állatfajnak otthont adó ősláp kiszáradjon (az elmúlt két évtizedben ez több alkalommal is megtörtént), s mint értékes élőhely megszűnjön. Ennek érdekében megoldásokat keresünk a területről távozó felszíni és felszín alatti vizek mérséklésére. Az optimális megoldást megtalálva és megvalósítva a terület talajvíz-szintje szabályozhatóvá válik, ezáltal pedig - közvetett módon - a tó vízszintjére is pozitív hatást gyakorolhatunk.

  A Baláta-tó értékes élővilágának bemutatásával egy régi társadalmi elvárásnak tudunk eleget tenni. Egy ponton szerkezetű stégrendszer kialakítását tervezzük egészen a nyílt víz széléig elvezetve, melyen kizárólag szakmai vezetéssel lehetne végighaladni a zavarás minimalizálása érdekében. A túrák adott időpontokban, rendszeresen indulnának, bemutatásra kerülnének a tó területén fellelhető élőhelyek. A megközelítés a jelenleg is működő kisvasúttal lenne biztosítva. A Baláta-tóval kapcsolatos projektelemeket a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal szoros együttműködés keretében tervezzük megvalósítani.

  A vízrendezési munkálatok és a terület megfelelő kezelése érdekében fontos, hogy a tervezett műtárgyak minden időjárási körülmény között megközelíthetőek legyenek, ezért a Kaszópusztától Inke település irányába tartó, meglévő földút felújítását tervezzük, mely során kőzúzalékos stabilizálást végeznénk.

  A pályázat részét képezi a beavatkozások élővilágra gyakorolt hatását feltérképezendő monitoring tevékenység, melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai végeznének.

  Jelenleg a pályázat az előkészítési, tervezési szakaszban tart, a pályázat benyújtási határideje 2011. második félévére esik, a megvalósítás pedig legkorábban rá egy évre kezdődhet.