Hírek újdonságok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et accumsan risus. Quisque eget eros id leo accumsan...

  A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelyfejlesztése a KASZÓ Zrt. törzsterületén című KEOP pályázat bemutatása

  Akadálymentes változat Eredeti változat

   

  A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelyfejlesztése a KASZÓ Zrt. törzsterületéncímű KEOP pályázat bemutatása

   

  A KASZÓ Zrt. által elnyert KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 projektazonosítójú pályázat készítette elő a 2013. május 8-án beadott KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 projektazonosítójú, megvalósításra vonatkozó pályázatot. Utóbbi támogatói döntéséről az Erdőgazdaság 2013. október 16-án kapott értesítést. A tényleges munkák a közbeszerzési eljárás lezárása után, 2014. augusztus 1-én kezdődhettek meg. A pályázat fizikai zárásásra 2015. június 15-én került sor.

   

  -          A projekt célja (Azonosító kód: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026):

   

  A projekt közvetlen célja, hogy a KASZÓ Zrt. területén a KEOP-7.3.1.2/09-11. „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című pályázati konstrukció keretében komplex természetvédelmi beavatkozások valósuljanak meg:

  A Szentai-erdő kiemelt jelentőségű különleges természeti területen (Natura 2000) tervezett élőhelyrehabilitációs beavatkozások célja egyrészt az értékes erdőtársulásokat fenyegető invazív fás szárú fafajok (bálványfa, kései meggy, akác) visszaszorítása, másrészt a nem őshonos fenyő állományok átalakítása. Az agresszíven terjedő idegenhonos fafajok veszélyzetetik a projektben szereplő területek természetes életközösségeinek ökológiai egyensúlyát. Az invazív fajok térhódítása miatt a biológiai sokféleség jelentősen csökken, amely az élőhelyek átalakulásához vezethet.

  Középtávú cél az invazív fafajok teljes visszaszorítása, a projekt megvalósítási idejében – ismerve az invazív fafajok reprodukciós képességét – arányuk 3 % alá szorítása az érintett projekterületen.

  További cél vadkárelhárító kerítés építése a vad kizárása érdekében, ezzel biztosítható 10,77 hektáron a fenyő állomány őshonos állománnyá való átalakítása.

   

  -         Előzmény:

   

  A KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0037 jelű pályázatot 2011.09.30-án nyújtotta be az Erdőgazdaság. Ez a pályázat a megvalósításról szóló pályázat előkészítését biztosította. A Támogatói Szerződés 2012.09.27-én lépett hatályba. Az Erdőgazdaság 8.500.000 Ft-ot nyert 85%-os intenzitással, így 7.225.000 Ft a támogatási összeg.

   

  Igényelt támogatás

  Ft

  Teljes összeg:

  8 500 000

  Támogatás összege:

  7 225 000

  Saját forrás – önerő:

  1 275 000

   

   

  Az előkészítés során történt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány megírása, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése, a vadkárelhárító kerítés tervezésre, és erre, valamint a vegyszerzésre az engedély megkérése. A projektmenedzseri feladatokat a projektmenedzsment tagjai a támogatói szerződés megkötésétől folyamatosan ellátták. Az előkészítésre vonatkozó pályázat fizikai zárásának időpontja 2013.10.30.

   

  -          Megvalósítás:

   

  A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 számú pályázat EU-s finanszírozásból valósult meg, NATURA 2000-es élőhelyek helyreállítását támogatja. A pályázat megvalósítási szakasza 100 %-os támogatási intenzitású. Az Erdőgazdaság a Honvédelmi Minisztériummal (HM) konzorciumban indult a pályázaton, ahol a HM tevékenyen nem vett részt a feladatokban. Pénzügyileg sem kötődött hozzá.

  Igényelt támogatás

  Ft

  Teljes beruházási költség

  186 175 490

  Elszámolható beruházási költség

  155 106 880

  Európai Unió SA forrása:

  155 106 880

  Saját forrás – önerő:

  31 068 610

   

   

  A saját forrást a fakitermelésből keletkező bevétel adja, ami a támogatási összegből levonásra került. Ezt a projekt megvalósítására kellett fordítani.

   

  -          A pályázat elemei:

  1.        Invazív irtás: A munkafolyamat az egyedek mechanikus eltávolításából, és a tövek (tuskók), illetve az azokból kihajtó új sarjak cseppmentes technológiával történő vegyszeres kezeléséből ált. A vegyszeres kezelésre azért volt szükség, mert a beavatkozás hosszú távú eredményessége másként nem biztosítható.

   

  Az invazív fafaj irtási tevékenységgel érintett terület 333,12 hektár. Viszont egy-egy tevékenységet többször kellett elvégezni egy adott erdőrészletben. Az alábbi munkaműveletek kerülnek végrehajtásra:

  -    Egy alkalommal elvégzett tevékenységek:

  • Injektálás
  • Fakitermelés
  • Vegyszeres tuskókenés
  • Vegyszeres kenés
  • Pótlás nagyméretű csemete ültetéssével
  • Kapálás

  -     Az alábbi irtási munkák egy adott erdőrészletben többször kerültek elvégzésre:

  • Vegyszeres permezetés
  • Mechanikai irtás (sarjlevágás)

   

  2.        Erdőszerkezet átalakítás10,77 ha-os területet érintett. Erdeifenyő állomány helyére cseres   állomány létrehozása történt meg.

  Az alábbi munkaműveletek kerültek végrehajtásra:

  • Bozótirtás
  • Közelítőnyom kialakítás
  • Kíméletes fakitermelés (irányított döntés az meglévő újulat védelme érdekében)
  • Fakitermelés
  • Vágástakarítás
  • Tuskózás - mélyforgatás-talajfertőtlenítés
  • Erdősítés csemetével (I.kivitel)
  • Pótlás nagyméretű csemete ültetésével

   

  A tervezett munkák végrehajtása után várhatóan javul a régió természeti területeinek állapota, növekszik a közösségi jelentőségű élőhelyek területaránya, és lehetőség nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszútávú fenntartására. A projekt célja eleget tenni az Élőhelyvédelmi Irányelvben foglaltaknak, melynek hatására javul az érintett térségekben a védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű fajok fennmaradási esélye. A beavatkozások megvalósítása lehetővé teszi az őshonos vegetáció és az erdei életközösségek, valamint a táj eredeti képének megőrzését. A bálványfa, akác, kései meggy visszaszorításával biztosítható az erdők jó állapotban tartása, az eredeti élőhelyek és életközösségek megóvása. A vegyszeres beavatkozástól jó eredmény született, törekedtünk arra, hogy a kezelés során a környező növényzet és a talaj szennyezése minimális legyen, ezzel biztosítva az élőhely zavartalanságát. A telepítetett fenyvesek átalakítása megteremti az egybefüggő erdőborítottságot, amely egyrészt további kiemelkedő élőhelyeket biztosít, másrészt a táj fragmentációjának csökkenésével ellenállóbbá válik az invazív fajok fertőzésével szemben.

   

  -         Jelen, jövő

  A projekt fizikai zárása 2015. június 15-én történt meg.

  A fenntartási időszak 5 év. Ezalatt az Erdőgazdaság a saját költségén végzi a szükséges munkákat.

   

  Mechanikai irtás, tuskókenés

  Vegyszeres permetezés

  Kéregkenése

  Kezelés hazására elszáradt kései meggy

  Előtte

  Utána

   

  Támogatási szerződés (.pdf)

   

  A projektterület átnézeti képe: